Zespół Downa

Zespół Downa spowodowany jest występowaniem dodatkowego chromosomu 21. Ten typ nieprawidłowości liczbowej nosi nazwę trisomii. U 90-95% chorych trisomia chromosomu 21 dotyczy wszystkich komórek ciała, dodatkowy chromosom może pochodzić od matki jak i od ojca.

W 1886r. brytyjski lekarz John L. Down po raz pierwszy opisał zespół Downa wyróżniając około 12 charakterystycznych cech, które pozwalają na rozpoznanie choroby.Jednak wraz z rozwojem medycyny ich liczba podniosła się do ponad 100. Niektóre z cech:

U osób chorych na zespół Downa obserwuje się również upośledzenie umysłowe spowodowane trudnościami w uczeniu się i dojrzewaniu do aktywności społecznej. Wychowanie dziecka z upośledzeniem umysłowym przysparza wiele trudności rodzicom wymaga od nich dodatkowego wysiłku.

Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa zależy od wieku rodziców. Ryzyko gwałtownie wzrasta, gdy kobieta jest w wieku 35-45 lat. To właśnie w 85% dodatkowy chromosom pochodzi od matki. Osiągnięcia współczesnej medycyny sprawiają że osoby chore żyją równie długo co przeciętni ludzie.

»

z

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..