Wścieklizna

Wścieklizna to ostra infekcja wirusowa, która występuje u zwierząt, głównie na terenach Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej. W Europie i Ameryce Północnej występuje rzadko. Choć jest najpowszechniej znana jako choroba powodująca wściekłość u psów, podatne są na nią wszystkie ssaki, także człowiek. Wścieklizna jest także określana jako wodowstręt.

Wścieklizna jest wywoływana przez wirus wścieklizny. Po ukąszeniu przez chore zwierzę wirus przedostaje się do ośrodka układu nerwowego człowieka, przechodząc przez nerw obwodowy. Rozmnaża się bardzo szybko i rozprzestrzenia do wielu części mózgu. Prowadzi to do zapalenie mózgu, często powiązane z majaczeniem. Wiele funkcji ośrodkowego układu nerwowego ulega zaburzeniom. Wirus przenosi się przez układ nerwowy również do innych tkanek, takich jak skóra, błony śluzowej i ślinianki.

Z objawów wścieklizny stopniowo pojawia się gorączka, wymioty, utrata apetytu, bóle głowy, obfite ślinienie i łzawienie, porażenie mięśni, skurcze w gardle, utrudniające przełykanie, wodowstręt, lęki i nadpobudliwość, nieskoordynowane ruchy, dezorientacja, majaczenie.

Wścieklizna jest nieuleczalna od chwili wystąpienia objawów – wścieklizna u ludzi jest prawie zawsze śmiertelna. Można się przed nią uchronić, stosując szczepionkę przed wystąpieniem objawów. Aby nie dopuścić do rozwoju choroby, szczepionka musi zostać podana do 2 dni po ukąszeniu.

Przebywając w kraju rozwijających się, unikaj kontaktu z bezpańskimi psami. Jeśli dojdzie do pokąsania, ranę (nawet niewielką) należy niezwłocznie przemyć wodą z mydłem. Jeśli zostaniesz ukąszony przez wściekłe zwierzę koniecznie poddaj się szczepieniu, nawet, jeśli uprzednio brałeś szczepionkę; w takiej sytuacji nie trzeba uzupełniać profilaktyki podanie immunoglobuliny (przeciwciał przeciw wściekliźnie).

Szczepionka przeciw wściekliźnie wymaga 4 zastrzyków: 3 w odstępach kilkudniowych i ostatniego – 3 tygodnie później. Szczepienie daje odporność na 3 lata i jest zalecane dla osób zamieszkujących okolice, w których często występuje wścieklizna, oraz dla osób podróżujących do miejsc z ograniczonym dostępem do środków medycznych.

»

w

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..