Płuca

Płuca jest to narząd oddechowy. Układ oddechowy ma za zadanie dostarczenie tlenu, który pozwala spalać paliwo zmagazynowane w organizmie.

Płuca to jeden z największych narządów ciała człowieka. Każdego dnia organizm człowieka zużywa 10 tysięcy litrów powietrza, pobiera z niego tlen, dostarcza go do płuc, a potem w trakcie wydechu usuwa dwutlenek węgla.

Płuca są otoczone klatka piersiową zbudowaną z żeber, tworzących wokół płuc barierę ochronną. Poniżej płuc jest umiejscowiona przepona, mięsień w kształcie kopuły, który współpracuje z płucami przy wykonywaniu wdechów i wydechów.

»

p

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..