Nowotwór wątroby

Nowotwór wątroby jest najczęściej rakiem wtórnym. Przyczynami pierwotnego raka wątroby są wady genetyczne, marskość wątroby oraz zapalenie typu B i C. Diagnostyka choroby polega na wykonaniu badań przesiewowych w grupie ryzyka oraz USG, tomografii i biopsji. Nowotwory wątroby trudno zdiagnozować; pierwotny w fazie gwarantującej pełne wyleczenie przebiega bezobjawowo, wtórny natomiast jest przerzutem innego raka w zaawansowanym stadium.

Początkowe stadium raka wątroby przebiega bezobjawowo. Później pojawia się obrzęk i tkliwość w prawej części brzucha, ból, świąd skóry, żółtaczka, zmęczenie, obrzęk nóg, chudnięcie, bark apetytu, wymioty i gorączka.

We wczesnym stadium rak jest całkowicie uleczalny, jeśli usunie się go operacyjnie. We wczesnej fazie choroby, chorego można poddać chemio lub radioterapii oraz leczeniu operacyjnemu. Szanse na leczenie pogarsza późna diagnoza. Obecnie testuje się wiele metod zwalczania raka m. in: stymulację biologiczną interferonem, interleukiną-2 wspierającą układ immunologiczny i indukowanie apoptozy komórek nowotworowych.

»

n

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..