Nowotwór płuc

Nowotwór płuc to najczęstszy złośliwy rak płuc. Jest on jednym z najgorzej z rokujących nowotworów, rocznie umiera na niego 1,3 mln. osób na całym świecie. Obecny stan wiedzy skazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania ma długotrwałe wdychanie dymu tytoniowego. Poza tym zanieczyszczenie powietrza i radon także mają wpływ na powstanie raka płuc.

Głównymi objawami nowotworu płuc jest kaszel, krwioplucie, duszność i ból w klatce piersiowej. Podstawą rozpoznania jest ocena histopatologiczna wycinków pobranych przy bronchoskopii.

Leczenie zależy od typu histopatologicznego raka oraz ogólnego stanu zdrowia i klinicznego stopnia zaawansowania. W leczeniu wykorzystuje się przede wszystkim metody operacyjne, radioterapię i chemioterapię. Efekty leczenia raka płuc są niezadowalające, a najważniejsze znaczenie w zmniejszeniu śmiertelności z jego powodu ma zwalczanie nałogu palenia tytoniu i innych zagrożeń środowiskowych.

»

n

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..