Noga

Noga jest częścią ciała umożliwiającą poruszanie się. Składa się ona z: miednicy, uda, kolana, podudzia, stopy oraz części łączącej kolano ze stopą.

Noga zbudowana jest z następujących kości: kość udowa, rzepka, kości podudzia (strzałka i piszczel) oraz kości stopy (stępu, śródstopia i paców).

Kości podudzia łączą się z kością piszczelową w stanie kolanowym. Cała noga połączona jest z resztą ciała za pośrednictwem obręczy utworzonej przez miednicę.

»

n

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..