Nefropatia cukrzycowa

Nefropatia cukrzycowa to glomerulopatia wtórna niezapalna, będąca strukturalnym i czynnościowym uszkodzeniem miąższu nerek spowodowanym przewlekłą hiperglikemią podczas przebiegu cukrzycy.

Głównymi objawami nefropatii cukrzycowej są: białkomocz, postępująca niewydolność nerek, mikroalbuminuria oraz zmiany w błonie podstawowej (uszkodzenie podocytów, proliferacja komórek mezangium, szkliwienie kłębuszków oraz włóknienie śródmiąższu).

Leczenie nefropatii polega na wdrożeniu leków nefroprotekcyjnych, poprawie kontroli cukrzycy i utrzymaniu ciśnienia tętniczego na właściwym poziomie.

»

n

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..