Narząd słuchu

Narząd słuchu (ucho) to narząd słuchu i równowagi występujący u kręgowców. Do zadań ucha należy odbieranie fal dźwiękowych, przekształcanie ich w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Jest ono odpowiedzialne także za zmysł równowagi.

Ucho składa się z trzech części: ucha środkowego, zewnętrznego (jedynie u ssaków) i wewnętrznego. Ucho środkowe i zewnętrzne odpowiedzialne jest za słuch, a ucho wewnętrzne za równowagę.

»

n

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..