Nagminne zapalenie przyusznic

Nagminne zapalenie przyusznic jest inaczej zwane świnką. To ostra, wirusowa choroba zakaźna spowodowana zapaleniem ślinianek przyusznych (największych gruczołów ślinowych). Najczęściej występuje w dzieciństwie. W przypadku osób dorosłych może mieć ona groźne skutki, w szczególności dla mężczyzn i kobiet w ciąży.

Przyczyną świnki jest wirus, który przenosi się przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową, a także przez przedmioty zakażone śliną osób chorych. Zakłada się, że świnką można zarazić się sześć dni przed i dziewięć dni po pojawieniu się pierwszych objawów. Wirus dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy, następnie rozmnaża się i wędruje wraz z krwią do wielu tkanek. Najbardziej wrażliwe na tego typu wirusa są ślinianki przyuszne.

W przypadku nagminnego zapalenia przyusznic istnieje okres inkubacji, zanim pojawią się pierwsze oznaki choroby. Trwa on na ogół od 2 do 3 tygodni. Do charakterystycznych objawów należy zaliczyć: obrzmienie jednej lub obydwu ślinianek znajdujących się po obu stronach twarzy, przed stawem żuchwowym (trwa 3-4 dni), które jest bolesne zwłaszcza kiedy spożywa się kwaśne płyny.

Śwince towarzyszy gorączka, a obrzmienie niekiedy obejmuje mniejsze ślinianki znajdujące się pod językiem. Powikłania są ciężkie, gdyż może wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, czyli powłok pokrywających mózg, oraz zapalenie jąder. To ostatnie u osób dorosłych jest bardzo groźne i może doprowadzić do niepłodności.

Najskuteczniejszym środkiem zapobiegawczym śwince jest szczepionka w okresie dzieciństwa. Szczepione dzieci także są narażone na zachorowanie, jednak przebieg choroby jest znacznie łagodniejszy.

»

n

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..