Leukocyty

Leukocyty (krwinki białe) są ważnym składnikiem morfotycznym krwi. W rzeczywistości jest bezbarwny (aby go zobaczyć należy odpowiednio zabarwić preparat). Jest najbardziej różnorodny pod względem budowy grupą komórek krwi. Uczestniczy w reakcjach obronnych organizmu.

Wszystkie leukocyty mają zdolność ruchu w kierunku przeciwnym do przepływającej krwi a nawet przedostawać się przez ściany naczyń krwionośnych do tkanek i narządów. Leukocyt jest znacznie większy niż erytrocyt (krwinka czerwona). Liczba białych krwinek przeciętnie wynosi 5-7 tys, jednak podczas infekcji może wzrastać nawet do liczby 10 tys. Leukocyty znajdują się w czerwonym szpiku kostnym oraz układzie limfatycznym.

Ze względu na różnice w budowie komórek leukocyty dzieli się na granulocyty (z ziarnistościami w cytoplazmie) oraz agranulocyty (bez ziarnistości). Granulocyty dzielą się na: granulocyty obojetnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozyfile) i zasadochłonne (bazofile). Granulocyty występują w szpiku kostnym. Natomiast agranulocyty dzielą się na limfocyty i monocyty.

»

l

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..