Choroba kociego pazura

Chorobę kociego pazura wywołuj± bakterie z rodzaju Chlamydozoon, które zostały wyizolowane od kota. Drobnoustroje s± przenoszone nie tylko przez koty, ale także przez inne zwierzęta. Notowane s± również przypadki zakażenia chorob± przez ukłucie kolcem lub drzazg± oraz przez zadrapanie.

Okres wylęgania choroby wynosi od 2 tygodni do 2 miesięcy. Po upływie kilku dni od wtargnięcia drobnoustroju do organizmu w miejscu uszkodzenia powstaje owrzodzenie. Po kilku tygodniach powiększaj± się węzły chłonne położone najbliżej zranienia i podnosi się temperatura ciała. Tylko pojedyncze węzły chłonne s± objęte stanem zapalnym. Ich obrzmienie ustępuje samoistnie. Węzły chłonne mog± ulec także zropieniu, co widuje się rzadko. Ropa jest zawsze jałowa.

W rozpoznaniu choroby kociego pazura pomocny jest odczyn ¶ródskórny. Brak jest swoistego leczenia choroby.

»

c

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..