Białaczka

Białaczka to stan chorobowy o zmiennym przebiegu. Cechuje ją nieodwracalny i nieograniczony rozplem układu białokrwinkowego szpikowego lub limfatycznego. Zachodzi on w miejscach o prawidłowej czynności krwiotwórczej oraz w tkankach i narządach. W przebiegu choroby dochodzi do niedokrwistości i skazy krwotocznej, która jest uwarunkowana między innymi obniżeniem liczby płytek krwi.

Białaczka może przebiegać w postaci posocznicy, choroby zakaźnej lub ciężkiej anginy. Wtedy zmiany w jamie ustnej przybierają postać wrzodziejąco-martwiczą. Dziąsła są zaczerwienione, rozpulchnione i pokrywają się owrzodzeniami. Owrzodzenia występują również na wargach, języku i migdałkach. Występuje charakterystyczny dla zmian wrzodziejących zapach z ust.

Białaczkę dzieli się na przewlekłą i ostrą. Leczenie białaczek należy do hematologa. Często polega ono na podawaniu antymetabolitów, hormonów kory nadnerczy i ACTH oraz przetaczaniu krwi. W przypadku dołączającego się zakażenia należy zastosować terapię antybiotykami.

Białaczka ostra to choroba charakteryzująca się dużym polimorfizmem objawów klinicznych. Dominuje postępująca bladość, apatie i osłabienie. Częste są stany podgorączkowe, wybroczyny na skórze i błonach śluzowych, powiększone węzły chłonne. Dodatkowo występują bóle kończyn. Innym objawem są zmiany krwotoczne, które mogą przypominać posocznicę. Często rodzina wiąże początek choroby z przebyciem ostrego zakażenia lub szczepieniami ochronnymi.

W badaniu przedmiotowym lekarz zwraca uwagę na bladość błon śluzowych i skóry, dyskretną skazę krwiotoczną, podwyższoną temperaturę ciała. Powiększone węzły chłonne, które osiągają znaczne rozmiary, tworzą zniekształcające szyję pakiety. Zmiany w węzłach są symetryczne i niebolesne. Często u wielu pacjentów powiększa się wątroba i śledziona, a nad sercem słyszalne są szmery.

Widać nacieczenia w obrębie ślinianek przyusznych, nerek, jąder lub nacieczenia w postaci guzów podskórnych. Rzadko stwierdza się objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, wytrzeszcz gałki ocznej z okularowym wylewem krwawym oraz charakterystyczne nacieczenia w obrębie dziąseł.

»

b

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..