Anemia megaloblastyczna

Anemia megaloblastyczna to niedokrwistość spowodowana niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego lub brakiem czynnika wewnętrznego, który jest konieczny do prawidłowego wchłaniania witaminy B12.

Objawy to: osłabienie, duszność, bladożółta skóra, niepewny chód, mrowienie dłoni i stóp, objawy niedowładu, piekący i czerwony język, zmiany w układzie pokarmowym.

Ryzyko zachorowania rośnie wraz z usunięciem części lub całego żołądka oraz w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, a także w alkoholizmie, schorzeniach przewodu pokarmowego.

W celu zdiagnozowania anemii megaloblastycznej należy wykonać analizę krwi. Określa się stężenie hemoglobiny. Określa się wielkość erytrocytów oraz liczbę trombocytów i leukocytów. Wykonuje się pomiar stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 w surowicy krwi.

Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego uzupełnia się zastrzykami domięśniowymi.

»

a

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..