Anafilaksja

Anafilaksja to inaczej wstrząs anafilaktyczny. Jest to zespół objawów, który towarzyszy natychmiastowej reakcji alergicznej. Jest to odpowiedź organizmu na powtórne zetknięcie się z alergenem.

Przyczyną wstrząsu jest natychmiastowa produkcja substancji, które uczestniczą w reakcji alergicznej (np. histaminy) przez komórki układu odpornościowego. Pod jej wpływem ściany naczyń krwionośnych stają się przepuszczalne dla substancji normalnie przez nie nieprzechodzących. Dochodzi też do silnego obkurczenia dróg oddechowych, zatrzymania oddychania i krążenia.

Objawy wstrząsu to: świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, skurcze, szum w uszach, biegunka, nagły spadek ciśnienia tętniczego, obrzęk języka i gardła, kaszel, bladość, lęk, a czasem też utrata świadomości. Wystąpienie objawów wstrząsu anafilaktycznego to bezpośrednie zagrożenie życia dla człowieka i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Choremu podaje się adrenalinę, hydrokortyzon i leki antyhistaminowe.

Źródłem anafilaksji mogą być antybiotyki, surowice odpornościowe, środki cieniujące zawierające jod czy jad pszczół, ale także ryby, orzechy, czekolada, cytrusy, słodziki syntetyczne i inne. Zdarzają się także przypadki reakcji anafilaktycznej np. po gwałtownym wysiłku.

»

a

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..