ADH

ADH to hormon adiuretyczny, zwany inaczej wazopresyną. ADH to nonapeptyd. Pod względem struktury podobny jest do oksytocyny. Cysterna (aminokwas), która występuje w pozycji 4 i 9 wytwarza wewnątrzcząsteczkowy mostek dwusiarczkowy.

ADH produkowany jest przez podwzgórze, a magazynowany i uwalniany przez tylny płat przysadki mózgowej. Główną funkcją wazopresyny jest wzmaganie resorpcji wody w kanaliku dystalnym. Jest to tzw. fakultatywne wchłanianie wody, które zależy od osmolarności krwi.

Podczas wzrostu osmolarności krwi, osmoreceptory w zatoce szyjnej wysyłają sygnał do uwolnienia ADH, który z krwią przedostaje się do nerki. Tam poprzez receptory i wtórne przekaźniki powoduje zmiany w błonie kanalika nerkowego. W ten sposób staje się on przepuszczalny dla wody. Dodatkowo hormon, w dawkach farmakologicznych, wpływa na kurczenie się mięśni gładkich naczyń krwionośnych powodując podwyższenie ciśnienia krwi. Właściwość ta jest dostrzegana przy wyższych stężeniach hormonu we krwi niż fizjologiczne.

Niedobór hormonu prowadzi do zespołu chorobowego określanego jako moczówka prosta, czyli nadmiernej utracie wody przez nerki.

»

a

choroby

anatomia

© 2002 choroby @ choroby.net.pl ..